Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Ciężkie choroby płuc

Nowe możliwości leczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

Prof. dr hab. n. med. Piotr Boros, Zakład Fizjopatologii Oddychania - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Astma trudna w leczeniu - czy możemy bardziej pomóc choremu?

Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Samoistne włóknienie płuc - mechanizm, objawy i diagnostyka

Prof. ndzw. dr hab. n. med. Wojciech J. Piotrowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii

Rak płuca

Dr n. med. Adam Płużański, Klinika Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

Stany zagrożenia życia - niewydolność oddychania - leczenie

Dr Jacek Nasiłowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Ciężkie choroby płuc - pierwsze objawy i rozpoznanie. Sytuacja lekarza i pacjenta

Dr Piotr Dąbrowiecki, Poradnia Specjalistyczna, Wojskowy Instytut Medyczny Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

do góry