Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Leki biologiczne 2017

Leki biologiczne, biopodobne, bionastępcze. Czy lek biopodobny jest lekiem generycznym? Definicje i uporządkowanie nazewnictwa. prof. dr hab. Karina Jahnz - Różyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny

Leki biologiczne i czujność farmakologiczna - punkt widzenia klinicysty dr Katarzyna Pogoda, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie

3 fiedor Wybór terapii oraz kliniczna ocena korzyści do ryzyka w stosowania leków biologicznych lub biopodobnych prof. dr hab. Piotr Fiedor, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komitetu Naukowego CHMP - Europejska Agencja Leków

Leki biologiczne a regulacje prawne, kwestie zamiennictwa adw. Monika Duszyńska, Kancelaria Law for Lifesciences

Co ustawa refundacyjna mówi o cenach leków? mec. Natalia Łojko, Kancelaria KRK

Przyszłość leków biologicznych i biopodobnych w Polsce Irena Rej, Izba Gospodarcza "Farmacja Polska"

do góry