WIEDZA, INFORMACJA, EDUKACJA

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Jakość opieki nad pacjentami z chorobą wieńcową w Polsce w 2017

Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien  - prof. Jarosław Kaźmierczak, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii

Różne szpitale, różne postępowanie - prof. Karol Kamiński, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kontrola hipercholesterolemii po zawale serca w Polsce - prof. Andrzej Pająk, Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Kontrola innych czynników ryzyka po zawale serca w Polsce - prof. Dariusz Kosior, Klinika Kardiologii Nadciśnienia Tętniczego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Zmiana jakości leczenia w prewencji zawału serca w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce - prof. Danuta Czarnecka, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Opieka kompleksowa po zawale serca - prof. Piotr Jankowski, Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

do góry