Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE - III EDYCJA RODO, e-recepta, e-zwolnienie, e-dokumentacja

RODO w ochronie zdrowia – fakty i mity

Joanna Noga - Bogomilska, Radca prawny w Departamencie Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Józefa Szczurek – Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Poseł na Sejm

RODO – najistotniejsze elementy dla świadczeniodawcy: „check list” kontrole, formy zabezpieczenia baz danych

Tomasz Soczyński, Dyrektor Zespołu Informatyki, Urząd Ochrony Danych Osobowych

Informatyzacja ochrony zdrowia - kalendarium - Zuzanna Maria Kosakowska, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Zuzanna Maria Kosakowska, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

IT w szpitalach – lista najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości - Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

IT i RODO - wdrożenie z perspektywy zarządzającego podmiotem wykonującym działalność leczniczą - Beata Jagielska, Z-ca dyr. ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych, Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa

Beata Jagielska, Z-ca dyr. ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych, Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa

IT i RODO w praktyce lekarskiej - Andrzej Cisło, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Andrzej Cisło, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Umowy powierzenia przetwarzania danych – jak i kiedy zawierać - Katarzyna Korulczyk, Pracodawcy RP

Katarzyna Korulczyk, Pracodawcy RP

Narzędzia IT niezbędne do spełnienia wymogów RODO - Grzegorz Skolasiński, ekspert IT

Grzegorz Skolasiński, ekspert IT

Dobre praktyki w zakresie wymiany danych medycznych – standard interoperacyjności - Artur Pruszko, Centrum Zintegrowanej Opieki ie-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny

Artur Pruszko, Centrum Zintegrowanej Opieki ie-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny

do góry