WIEDZA, INFORMACJA, EDUKACJA

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Leki 2016

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w „Planie Morawieckiego”

Krzysztof Kopeć, Polski Związek Przedstawicieli Przemysłu Farmaceutycznego

Gospodarka lekiem w szpitalu realizującym pakiet onkologiczny

Robert Zawadzki, Dyrektor Operacyjny MAGODENT Sp. z o.o.

Regulacje prawne dotyczące leczenia chorób rzadkich

Irena Rej, Izba Gospodarcza Farmacja Polska

Programy lekowe z perspektywy pacjentów

Dagmara Samselska, Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę

Ciągłość leczenia z perspektywy podmiotów leczniczych

Anna Banaszewska, Dyrektor zarządzający Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Fundacji Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie, ekspert Pracodawców RP

Nowości legislacyjne – w tym dotyczące indywidualnego leczenia

Paulina Kieszkowska - Knapik, Kancelaria Prawna Kiekszkowska Rutkowska Kolasiński

Leki sieroce - dostępność, ograniczenia, wyzwania

Mirosław Zieliński, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich Orphan

do góry