WIEDZA, INFORMACJA, EDUKACJA

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Hematologia 2016 - najnowsze doniesienia z konferencji EHA

Choroby krwi i układu krwiotwórczego – najnowsze doniesienia z EHA

prof. Krzysztof Giannopoulos, Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierownik Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

dr n. med. Bożena Budziszewska, Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Przewlekła białaczka limfatyczna - nowoczesne metody terapii

Dr Krzysztof Gawroński, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

CETR (competitive emerging technology report) – narzędzie oceny potencjału terapeutycznego na przykładzie przewlekłej białaczki limfocytowej

Elżbieta Sołtysiak, HTA AUDIT

do góry