WIEDZA, INFORMACJA, EDUKACJA

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Świadczeniodawca 2017

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu, Wiceminister Zdrowia

Plan pracy NFZ na rok 2017 w zakresie świadczeń zdrowotnych

Maciej Miłkowski Z-ca Prezesa d.s. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia

Nowe modele zakupowe usług IT w obszarze ochrony zdrowia

mec. Jakub Krysa, mec. Łukasz Węgrzyn, Maruta Wachta sp.j. kancelaria prawna

Przewidywany wpływ zmian na rynek publicznych i prywatnych usług medycznych oraz aktualna sytuacja finansowa sektora ochrony zdrowia – przychody, wydatki, zadłużenie świadczeniodawców. Skutki dla rynku ubezpieczeń i abonamentów

Adam Rozwadowski, Pracodawcy RP

Lek w szpitalu - programy terapeutyczne i pakiet onkologiczny

Dr Beata Jagielska; Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa

Odpowiedzialność świadczeniodawcy za efekty kliniczne leczenia. Kontynuacja leczenia a substytucja leków

Mec. Monika Duszyńska, Kancelaria Adwokacka, Law for Lifesciences

Jakość jako element konkurencji w ochronie zdrowia. Perspektywa świadczeniodawcy i pacjenta w kontekście planowanych zmian

Dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego

Przetargi. Nowelizacja ustawy PZP a codzienna praktyka; pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawianie leku na kontynuację leczenia - możliwości i ograniczenia. Grupy zakupowe

Mec. Adam Twarowski, prawnik

Wzrost kosztów pracy - od salowej do lekarza czyli o brakach personelu medycznego. Studia, staż, specjalizacja, zakresy uprawnień osób wykonujących zawody medyczne. Jak radzić sobie z brakami kadrowymi - personel z zagranicy?

Prof. Romuald Krajewski, Naczelna Izba Lekarska

Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego a możliwość jej ubezpieczenia. Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej i jej kosztów.

Renata Orzechowska, Polska Izba Ubezpieczeń

Prawa pacjenta w praktyce

Dr n. farm. Leszek Borkowski, Farmakolog kliniczny, Szpital Wolski w Warszawie

Działania centralne w zakresie e-Zdrowia

Dr inż. Kajetan Wojsyk, Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

do góry