Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

VIII Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy

 

Środa 8 sierpnia 2018 r.

Medycyna oparta na dowodach naukowych: blaski i cienie
prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem

 

Sesja I – Prawa pacjenta

RODO a prawa pacjenta
Paweł Grzesiewski, biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 


 

Problem godności i intymności chorego
mec. Natalia Łojko, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna

 

Uporczywe leczenie – kiedy powiedzieć stop?
prof. dr hab. Paweł Łuków, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 
Pozamedyczne potrzeby pacjentów onkologicznych – wyniki badania Katedry Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
dr n. med. Monika Rucińska, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 
Efektywność opieki zdrowotnej – koszty pośrednie i ocena pacjentów
Szymon Chrostowski, Przewodniczący Grupy Sterującej projekt All.Can Polska
Jakub Gierczyński, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

 


 

Czego pacjent może dowiedzieć się z Internetu?
Sylwia Kamińska, Młodzi Menedżerowie Medycyny

 

Sesja II – profilaktyka onkologiczna

Profilaktyka: moc słowa
Joanna Rokoszewska-Łojko, Dyrektor Zarządzającej Fundacji Rak’n’Roll
red. Agnieszka Witkowicz-Matolicz
Jacek Maciejewski, StrazBnik Marki Fundacji Rak’n’Roll
Moderatorka – red. Anna Kowalczyk

 


Jak zwiększyć bardzo niską zgłaszalność oraz skuteczność programów profilaktycznych i przesiewowych? Czy czas na nowe narzędzia i wykorzystanie nowych form komunikacji?
dr n. med. Urszula Wojciechowska i dr n. med. Joanna Didkowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie
 

 


Czy w Polsce należy kontynuować populacyjny program cytologicznych badań przesiewowych w raku szyjki macicy? dwugłos

dr hab. Andrzej Nowakowski, Centrum Ziemi Lubelskiej w Lublinie


 


Czy w Polsce należy kontynuować populacyjny program cytologicznych badań przesiewowych w raku szyjki macicy? dwugłos
dr n. med. Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie

 


 

Szczepienia - zagrożenie dla ludzkości czy ofiara współczesnego przesądu...?
dr n. med. Paweł Grzesiowski, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, Szpital Specjalistyczny św. Zofii, Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji

 


Zawód onkolog - blaski i cienie tej profesji z perspektywy lekarza praktyka
Debata z udziałem m.in. prof. dr hab. Jacka Jassema, dr n. med. Barbary Radeckiej, dr n.med. Marioli Kosowicz - psychoonkolog, dr Hanny Tchórzewskiej – Korby – rehabilitantki, Barbary Jobdy - pielęgniarki onkologicznej
Moderatorka – red. Aleksandra Rudnicka

 


 

Czwartek 9 sierpnia 2018 r.

Co nowego w onkologii? 10 najważniejszych doniesień z kongresu ASCO 2018
dr n. med. Barbara Radecka, Opolskie Centrum Onkologii

 

III Sesja – Rola nowoczesnej diagnostyki w onkologii. Co ma sens, a co nie?

Badania genetyczne
prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej


Diagnostyka obrazowa
prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
 
 

IV Sesja – Choroba nowotworowa w perspektywie lekarza i pacjenta

Terapia raka rdzeniastego z perspektywy lekarza i pacjenta
prof. dr hab. Marek Ruchała, Katedra i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
Joanna Charchuta, pacjentka
 
Co jest dla mnie priorytetem w terapii chorych na nowotwory na przykładzie
raka jelita grubego

dr n. med. Barbara Radecka

 

V Sesja - Onkologiczne badania klinicznych wczesnych faz

Debata z udziałem dr hab. prof. nadzw. Iwony Ługowskiej z Centrum Onkologii w Warszawie

Agnieszki Ryniec i Blanki Sekleckiej z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Wojciecha Janusa (kampania „Przyjazne badania kliniczne”)
Moderatorka – red. Maja Marklowska-Dzierżak

 


Study Connect – nowa platforma dla pacjentów i badaczy umożliwiająca wyszukiwanie badań klinicznych
Elżbieta Łapot, Bristol-Myers Squibb

 

VI Sesja – Immunoterapia w praktyce

Okrągły stół z udziałem dr. n. med. Piotra Tomczaka z Klinika Onkologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr. hab. Dariusza Kowalskiego z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie, Jerzego Rychlewicza – pacjenta z rakiem nerki, Andrzeja Grabarczyka i Adama Wołczaka - pacjentów z rakiem płuca oraz Izabeli Obarskiej, ekspert ds. ochrony zdrowia
Moderatorka – Beata Ambroziewicz, Polska Koalicja Pacjentow Onkologicznych
 

Pracodawca Zdrowia

Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia


 


 

 

VII Sesja – Skoordynowana opieka w raku płuca

Diagnostyka radiologiczna
prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz
 
 
Diagnostyka molekularna
prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźliy i Chorób Płuc w Warszawie
 

 


 

Chirurgia
prof. dr hab. Janusz Kowalewski, Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 

 


 

Radioterapia
dr med. Anna Wrona, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 

 


 

Leczenie systemowe
prof. dr hab. Dariusz Kowalski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

 


 

 

VIII Sesja – Rola żywienia w onkologii

Żywienie chorych onkologicznych z zaburzeniami czucia smaku – tylko potrzeba czy realna konieczność?
dr n. med. Rafał Becht, Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów Klinika Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

IX Sesja – Dostępność pacjentów do terapii lekami biopodobnymi

Debata z udziałem dr. farm. Leszka Borkowskiego, farmakologa, Krzysztofa Kopcia, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Grzegorza
Bartolika, Narodowy Fundusz Zdrowia, Doroty Szykuły, Izabeli Obarskiej oraz pacjenta
Moderator – red. Zbigniew Wojtasiński

 

X Sesja - Postępy w leczeniu nowotworów skóry

Postępy w leczeniu nowotworów skóry
prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie

 


 

Interdyscyplinarne leczenie chłoniaka skóry
Dyskusja dr hab. prof. nadzw. Małgorzaty Sokołowskiej-Wojdyło z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 


 

Interdyscyplinarne leczenie chłoniaka skóry
dr n. med.Hanna Ciepłuch – hematolog z Wojewódzkiego Centrum Onkologii Copernicus w Gdańsku

 


XI Sesja – Najważniejsze doniesienia z konferencji hematologicznych ASH i EHA

Szpiczak mnogi: uleczalna choroba?
dr hab. Artur Jurczyszyn, Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Prezes Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka

 


 

Nowoczesna terapia CAR-T
prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii

 


 

Nowe standardy w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Aleksandra Rudnicka PKPO

 


 

Opieka paliatywna, a w niej miejsce dla medycznej marihuany w leczeniu bólu
dr n. med. Jerzy Jarosz, Fundacja Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie

 


 

 

Piątek 10 sierpnia 2018 r.

Prognozy epidemiologiczne - które nowotwory będą coraz częstsze, a które coraz rzadsze
dr Joanna Didkowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie

 


 

 

XII Sesja - Rejestry kliniczne - szanse, możliwości

Debata
dr Zbigniew Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
dr Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Ewa Borek, Prezes Zarządu Fundacji MY PACJENCI
Moderator - Wojciech Wiśniewski, Fundacja Onkologiczna Alivia

 


XIII Sesja – Jak podnieść jakość opieki w raku piersi?

Dyskusja panelowa na temat roli wytycznych i monitorowania jakości w onkologii udziałem dr Elżbiety Senkus-Konefki, prof. Jacka Jassema, przedstawiciela AOTMiT, dr Zbigniewa Krśla (MZ), Michała Bedlickiego (CMJOZ), pacjentki – Eweliny Puszkin z OMEAlife, Grażyny Suchodolskiej - pielęgniarki ds. raka piersi („breast nurse”), dr. Adama Kozierkiewicza, dyr. Barbary Wójcik-Klikiewicz (NFZ)

Moderator – dr Adam Kozierkiewicz


 


 

Breast unit - porównanie wskaźników jakości leczenia i organizacji na przykładzie dwóch ośrodków
Ewelina Żarłok, Fundacja Onkologia 2015

 


XIV Sesja – Innowacje w zarządzaniu organizacją i ścieżką pacjenta

Innowacje organizacyjne w onkologii – nawigowanie pacjenta przez system
Ewelina Żarłok

 


 

Od podejrzenia do rozpoznania: skutecznie i szybko
prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

 

do góry