Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Rak piersi 2018

Diagnostyka raka piersi

prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski, kierownik Kliniki Onkologii Szpitala MSWiA w Warszawie

BRCA1/2, CHEK2, HER + i HER: usystematyzowanie pojęć

lek. med. Dorota Nowakowska; Kierownik Poradni Genetycznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wytyczne w leczeniu raka piersi 2018

dr hab. Renata Duchnowska; Kierownik Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Nowoczesne terapie raka piersi – czym dysponujemy

dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld; Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Rehabilitacja

dr Hanna Tchórzewska - Korba; Specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej. Kierownik Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie

Aspekty systemowe opieki nad chorymi na raka piersi w Polsce - kluczowe publikacje i raporty

dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert ochrony zdrowia

Dyskusja

do góry