Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Choroby rzadkie i leki sieroce - Sesja IV - 2018

Choroby rzadkie w praktyce lekarskiej

prof. dr hab. Anna Tylki – Szymańska, Klinika Chorób Metabolicznych, „Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Klinika Dermatologii CSK MON w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) – mało znane, a częstsze niż białaczka

prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, WUM, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka oraz postępowanie terapeutyczne u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym

prof. dr hab. Danuta Perek, Klinika Onkologii , „Instytutu Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka”

Terapie zastępcze. Leki generyczne i biopodobne w leczeniu chorób rzadkich. Fakty i mity

prof. dr hab. Piotr Fiedor, WUM, Zespół ds. Chorób Rzadkich w Ministerstwie Zdrowia

do góry