Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Reumatologia 2014

Epidemiologia chorób reumatycznych

dr n. hum. Bożena Moskalewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Blaski i cienie specjalizacji z reumatologii

dr n. med. Bożena Jaszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Sekcja Młodych Reumatologów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Szanse i zagrożenia na poprawę leczenia chorób zapalnych stawów w Polsce - rok 2014

prof. dr hab. med. Piotr Wiland, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Rejestr pacjentów w reumatologii – aktualna sytuacja

prof. dr hab. med. Piotr Wiland, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Przegląd aktualnych najważniejszych wydarzeń w reumatologii

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

Wpływ zmian systemowych w ochronie zdrowia na realizację świadczeń z zakresu reumatologii

dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego

Reumatyzm Ma Młodą Twarz

Monika Zientek, Stowarzyszenie „3majmy się razem”

Dyskusja

do góry