Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Wiosenna Akademia Kardiologiczna - 2014 „ZAWAŁ SERCA I CO DALEJ”

Zawał serca w Polsce, Europie i USA - najnowsze wyniki dot. zachorowań i zgonów

dr hab. Tomasz Zdrojewski, Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Czym jest zawał serca i jak na niego pracujemy

prof. dr hab. Piotr Jankowski, I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rozpoznanie na ulicy i w szpitalu

prof. dr hab. Przemysław Mitkowski, I klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Leczenie przed i po przyjęciu do szpitala

prof. dr hab. Janina Stępińska, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Aninie

Kardiologia interwencyjna

prof. dr hab. Adam Witkowski, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie

Powikłania zawału serca

prof. dr hab. Piotr Hoffman, prezes-elekt PTK, Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Aninie

Złota godzina - dlaczego tak ważna?

prof. dr hab. Bożena Sobkowicz, Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Szansa dla serca, pokaz resuscytacji

Karol Piekutowski, Fundacja AED szansa dla serca

Pokaz Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej

Rehabilitacja po zawale serca – cele i sposoby

prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie

Nadzór kardiologiczny nad pacjentem

prof. dr hab. Zbigniew Kalarus, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Tryb życia po zawale serca - nie tylko leki

prof. dr hab. Artur Mamcarz, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dyskusja

do góry