Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Hematologia 2014

Sonda uliczna: Z czym kojarzy się hematologia?

Komentarz

Prof. Iwona Hus, Katedra i Kliika Hematoonkologii I Transplantacji Szpiku Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PTHiT Prof. Krzysztof Giannopoulos , Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, KMH

Czym są choroby krwi i układu krwiotwórczego, jak je rozpoznać i leczyć

Prof. Krzysztof Giannopoulos Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, KMH

Najczęstsze krwi nowotwory układu krwiotwórczego : Chłoniaki złośliwe, szpiczak plazmocytowy

Prof. Iwona Hus Katedra i Klinika Hematoonkologii I Transplantacji Szpiku Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PTHiT Przewlekła białaczka szpikowa, zespoły mielodysplastyczne Dr n. med. Piotr Boguradzki, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Najnowsze doniesienia z Europejskiego Kongresu Hematologicznego (EHA)

Dr Grzegorz Charliński, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Dyskusja

do góry