Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Hemofilia 2019 - najczęściej występująca skaza krwotoczna

Sonda uliczna na temat wiedzy o hemofilii

Fizjologia: jak działa układ krzepnięcia. Patologia: hemofilia A i B

dr n. med. Magdalena Górska - Kosicka, Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Nowoczesne metody terapii: dorosłych i dzieci leczymy inaczej

dr n. med. Ewa Stefańska - Windyga, Poradnia Zaburzeń Hemostazy Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Metody leczenia hemofilii u dzieci

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM, Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej

Hemofilia w systemie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

Izabela Obarska, Ekspert ochrony zdrowia

Życie z hemofilią – aspekty psychologiczne i społeczne. Obawy otoczenia

Jarosław Parol, Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię, wiceprezes Mazowieckiego Koła Terenowego

do góry