Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Cywilizacja sukcesu a cierpienie i choroba

prof. n. hum. Paweł Łuków, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Wywiad

Błędy i powikłania medyczne w praktyce

prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Podniesienie bezpieczeństwa pacjentów poprzez system weryfikacji autentyczności leków

dr Michał Kaczmarski, Prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (Fundacji KOWAL)

do góry