WIEDZA, INFORMACJA, EDUKACJA

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

IX Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy - 2019

 

7 sierpnia 2019 r. - środa

 • Jakość życia i satysfakcja chorych na nowotwory

dr n. o kult. fiz. Milena Lachowicz, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Psychologii w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku


 • Koalicja na Rzecz Adherence, czyli dlaczego pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarza?

prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska CMPK, Krzysztof Suszek Fundacja "Misja Medyczna", dyr. Aleksandra Lusawa GIS, mec. Aleksander Czura GIS, Aleksandra Rudnicka PKPO, dr Leszek Borkowski Fundacja "Razem w chorobie"

Moderatorka - Sylwia Jaczyńska-Kolasza


 


 

 • Onkologia dziecięca, czyli dziecko i nastolatek w terapii onkologicznej

Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta, prof. nadzw. dr hab. Bożenna Dembowska-Bagińska - kierownik Kliniki Onkologii Instytutu Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka, dr Tomasz Koziński - Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka pacjenci: Bartłomiej Dwornik Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", Weronika Kudłacz - Fundacja "Iskierka", Magdalena Magiera prezes  - Fundacji "Glioma Center

Moderatorka - red. Aleksandra Rudnicka


 

 • Ochrona płodności chorych na nowotwory: Projekt Polskiej Ligi Walki z Rakiem
dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie
 
 • Medycyna paliatywna: coś więcej niż umieranie
 • Jak pomagać pacjentom niewierzacym
prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, Katedra Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 
 • Lekarz i jego pacjent. Historia choroby

prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha i prof. dr hab. Jacek Jassem

Moderatorka - red. Renata Furman


 

8  sierpnia 2019 r. - czwartek

 

SESJA - ROLA NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI W ONKOLOGII

 

 • Badania genetyczne - czy konieczne są standardy medyczne i diagnostyczne
prof. dr hab. Maria Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej

 


 • Nie ma onkologii bez radiologii 

prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

 


 

SESJA - NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA W LECZENIU NOWOTWORÓW

 

   

 

 • Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2019

prof. dr hab. Renata Zaucha, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 


 


 

 • Zaawansowany rak jelita grubego - choroba przewlekła

prof. dr hab. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


 

 • Leczenie raka gruczołu krokowego - międzynarodowe standardy w obliczu doniesień z ASCO
dr n. med. Iwona Skoneczna, Szpital św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne
Tadeusz Włodarczyk, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator"

 


 

 • Rak trzustki - nowotwór szczególnej troski
dr n. med. Tomasz Lewandowski, Radomskie Centrum Onkologii

 


 

 • Zabiegi rekonstrukcyjne dróg chłonnych

dr n. med. Daniel Maliszewski, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej WSS im. Janusza Korczaka w Słupsku


 


 

 • Dlaczego potrzebne są nowe specjalizacje w onkologii?

onkoneurolog - prof. dr hab. Jerzy Walecki, Zakład Radiologii CSK MSWiA
onkodermatolog - dr n. med. Joanna Czuwara, Katedra Dermatologii WUM
onkokardiolog - lek. Jarosław Kępski, Oddział kardiologiczny ECZ Otwock
onkorehabilitant - dr n. med. Joanna Filipowska, Zakład Rehabilitacji Białostockiego Centrum Onkologii
onkodietetyk - mgr inż. Iwona Sajór, Pracownia Prewencji i Leczenia Żywieniowego Nowotworów w Instytucie Żywności i Żywienia

Moderatorka - red. Aleksandra Rudnicka


 


 

 

SESJA - POSTĘPY W LECZENIU RAKA PIERSI I INNYCH NOWOTWORÓW

 

   
 • Przegląd i ocena zmian systemowych z ostatniego roku

prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


 


 

 • Wczesny rak piersi - uleczalna choroba

dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie
Anna Kupiecka OnkoCafe - kampania "Wylecz raka piersi HER2+"


 


 

 • Zaawansowany rak piersi: choroba, z którą da się żyć

dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie


 


 

 • Immunoterapia - nowa nadzieja onkologii

Debata z udziałem prof. dr. hab. Sebastiana Giebela
prof. dr. hab. Pawła Krawczyka
prof. dr. hab. Tomasza Kubiatowskiego
dr. med. Bartosza Spławskiego
dr med. Anny Wrony

Moderator - red. Michał Dobrołowicz


 


 

 

SESJA - POSTĘPY W HEMATOLOGII ONKOLOGICZNEJ

 

 

 

 • Przewlekła białaczka szpikowa

prof. dr hab. Sebastian Giebel, Prezes Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)


 


 

 • Przewlekła białaczka limfocytowa

prof. dr hab. Sebastian Giebel


 


 

 • Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci
prof. dr hab. Alicja Chybicka, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 


 

 • Szpiczak

dr hab. Dominik Dytfeld, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


 


 

 

SESJA - RAK PŁUCA

 

 

 

 • Postępy w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka płuca: Rola chirurgii, radiochemioterapii i immunoterapii

dr n. med. Anna Wrona, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


 


 

 • Finansowanie badań kwalifikujących do leczenia celowanego w raku płuca: nadal nierozwiązany problem
prof. dr hab. Paweł Krawczyk, Pracowni Immunologii i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 


 

 • Opieka skoordynowana, czyli lung cancer units

Debata z udziałem: prof. dr hab. Joanny Chorostowskiej-Wynimko (pneumonolog)
prof. dr hab. Witolda Rzymana (torakochirurga)
prof. dr hab. Włodzimierza Olszewskiego (patomorfologa)
prof. dr hab. Jacak Jassema (onkologa)
prof. dr hab. Pawła Krawczyka (genetyka) i Wojciecha Wiśniewskiego

Moderatorka - Magdalena Zmysłowska


 


 

 • Reakcja na słowo rak - zajęcia interaktywne z udziałem uczestników
dr n. med. Monika Rucińska, Katedra Onkologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 

9 sierpnia 2019 r. - piątek

 • Niepubliczne ośrodki onkologiczne: szansa, czy zagrożenie?

Debata z udziałem: prof. dr. hab. Sergiusza Nawrockiego
dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki - IZWOZ Uczelni Łazarskiego
dr. Bernarda Waśko - wiceprezesa NFZ
Prezesa Roberta Zawadzkiego - Prezesa Magodentu

 

Moderatorka - red. Maja Marklowska-Tomar


 • Wycena procedur medycznych jako element polityki zdrowotnej państwa
Debata z udziałem: dr. Adama Kozierkiewicza
Anety Lipińskiej AOTMiT
dr. Bernarda Waśko
prof. dr hab. Jacka Jassema
dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki


 • Czy potrzebujemy nowego polskiego cancer planu?
prof. dr hab. Jacek Jassem
 
 • Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej

Debata z udziałem: prof. dr hab. prof. dr hab. Sergiusza Nawrockiego
prof. dr. hab. Jacka Jassema 
oraz Wojciecha Wiśniewskiego

Moderator - red. Krzysztof Jakubiak

 
 • Ścieżka pacjenta - czas oczekiwania na diagnostykę i leczenie onkologiczne w Polsce

Wyniki trzeciej edycji badania Fundacji Onkologia 2025

prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Klinika Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego


 • Czy podążamy w dobrym kierunku? Analiza zmian w opiece onkologicznej w Polsce w latach 2017- 2019. Diagnoza

Szymon Chrostowski, Inicjatywa All.Can
dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia

 


 • Czy jesteśmy skazani na raka? Europejski Kodeks Walki z Rakiem

dr hab. Joanna Didkowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Onkologii Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie


 • Jak poprawić skuteczność badań przesiewowych? Aktywne zaproszenie na skrining

Dorota Szwałek, Screening Up

 
 • Wychodzenie z choroby nowotworowej - rehabilitacja psychiczna i społeczna
dr n. med. Monika Rucińska, Katedra Onkologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

   
do góry