WIEDZA, INFORMACJA, EDUKACJA

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Onkologia 2019 - podsumowanie roku

Najnowsze trendy w światowej onkologii 2019 - ASCO, ESMO, ICML, ASH, EHA Narodowy Instytut Onkologii - dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie

 

Rak płuca - prof. dr hab. Maciej Krzakowski, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej,Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej

 

Rak trzustki i rak jelita grubegodr n. med. Leszek Kraj, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie 

 

Rak piersi - dr n. med. Katarzyna Pogoda, Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Warszawskiego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Nowe podejście do terapii CAR-T - prof. dr hab. Iwona Hus, kierownik Oddziału Chorób Układu Chłonnego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii

 

Indywidualizacja terapii szpiczaka plazmocytowego - prof. dr hab. med. Lidia Usnarska - Zubkiewicz, Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Onkologiczna i nieonkologiczna terapia genowa mózgu - prof. dr hab. Mirosław Ząbek, Koordynator Oddziału Neurochirurgii z Interwencyjnym Centrum Neuroterapii, Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

 

Czerniak prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytut im. M Skłodowskiej – Curie w Warszawie

 

Rak kolczystokomórkowy skóry - prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytut im. M Skłodowskiej - Curie w Warszawie

 

Szybka ścieżka onkologiczna. Krajowa Sieć Onkologiczna - podsumowanie 2019 - prof. Adam Maciejczyk, Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych

 

Dostęp do terapii onkologicznych - prof. Marcin Czech, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Instytut Matki i Dziecka, Politechnika Warszawska

 

 

 

do góry