Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Neurologia 2021

Neurologia 2021 – najnowsze doniesienia - Raport i Strategia dla Polskiej Neurologii - prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Kierownik Kliniki Neurologii, SPSK nr 4 w Lublinie prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego:

Jakie wyzwania stoją obecnie przed polską neurologią? Mówi o nich dokument, przygotowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne i Uczelnię Łazarskiego. Najważniejsze z tych wyzwań to przyrost liczby pacjentów, spowodowany przez trendy demograficzne, ale też lepszą niż dawniej diagnostykę. Zarówno ten fakt, jak i dokonany postęp naukowy w tej dziedzinie medycyny, powodują jednak istotny wzrost kosztów.

Kolejny problem stanowią niedobory personelu medycznego i jego nadmierne obciążenie, zwłaszcza czynnościami administracyjnymi. Cel zmian to poprawa nie tylko jakości świadczeń, ale też warunków pracy i rozwoju lekarzy. Wśród postulatów raport wymienia powołanie Krajowej Rady ds. Rozwoju Neurologii oraz stworzenie Narodowej Strategii Neurologicznej, a w jej ramach Krajowej Sieci Neurologicznej.

 

Nowości w neurochirurgii 2021 - dr hab. n. med. Tomasz Łysoń, Klinika Neurochirurgii i Zakład Neurologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku:

Białostocka klinika to przykład wdrażania nowych technologii z zakresu neurochirurgii - z pożytkiem dla pacjentów. Jednym z głównych kierunków działania są tam operacje endoskopowe kręgosłupa, również z użyciem egzoskopu. Techniki endoskopowe stosowane są także do zabiegów wewnątrzkomorowych mózgu oraz wewnątrz oczodołu.

Nowości prezentowano też na niedawnym zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Mówiono tam o zastosowaniu terapii genowej w neurochirurgii, a także o tym, jak chirurgia może pomóc w leczeniu chorób psychicznych. Zabiegi z zakresu „psychochirurgii” cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

https://youtu.be/m04DttBM1yA

 

Skutki palenia papierosów dla układu nerwowego - dr n. med. Piotr Wierzbiński, psychiatra, Łódź:

Epidemiologia palenia tytoniu w Polsce nie napawa optymizmem. Przy tym, choć wiele osób pragnie zerwać z nałogiem, jest to niezmiernie trudne ze względu na silne działanie uzależniające tytoniu. Do uzależnienia dochodzi drogą szeregu złożonych mechanizmów, angażujących układ nagrody w mózgu.

Ma tu jednak znaczenie sposób podawania nikotyny do organizmu. W przypadku zastosowania systemów podgrzewania, a nie spalania, tytoniu, jej stężenie jest mniejsze, w związku z czym nie dochodzi do tak silnego hamowania aktywności monoaminooksydazy, jak w przypadku klasycznych papierosów. Może to być więc propozycja dla osób, które nie radzą sobie z rzuceniem palenia.

 

Polskie badania nad terapią w chorobach Alzheimera i Huntingtona - dr n. biol. Karolina Pierzynowska, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego:

Genisteina – izoflawon, obecny w warzywach, okazuje się skuteczna w chorobach neurodegeneracyjnych. Jest także bezpieczna w długim stosowaniu, spełnia więc kryteria potencjalnego leku. Dotychczasowe wyniki badań jej zastosowania na zwierzętach w chorobie Huntingtona i Alzheimera są obiecujące.

Istotą tych schorzeń jest akumulacja nierozpuszczalnych białek. Tymczasem genisteina, poprzez stymulację procesu autofagii, prowadzi do degradacji zakumulowanych białek. W ten sposób niweluje charakterystyczne dla tych chorób zmiany kognitywne, emocjonalne i behawioralne.

https://youtu.be/WE2JW_LhJxA

 

Kadry w neurologii i dostępność do świadczeń - dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego:

Problem personelu medycznego jest kluczowy dla polskiej neurologii. W całym kraju pracuje – choć nie zawsze w ramach NFZ – około 4 tys. neurologów. Średni wiek tego specjalisty to aż 54,4 lat. A w województwie zachodniopomorskim 38 proc. z nich jest już w wieku emerytalnym, w innych regionach sytuacja nie przedstawia się o wiele lepiej. Zamykane są oddziały i poradnie.

Jak spowodować, by neurologów przybyło? Potrzebne jest konsekwentne zwiększanie liczby miejsc rezydenckich, zwłaszcza w najbardziej zagrożonych województwach, a także zachęty finansowe, które przyciągną specjalistów z prywatnych placówek. Neurologia powinna być uznana za dziedzinę priorytetową w zakresie kształcenia kadr medycznych.

do góry