WIEDZA, INFORMACJA, EDUKACJA

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Neurologia 2022 - najnowsze doniesienia

Stwardnienie rozsiane - prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii, SPSK nr 4 w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Neurologia to dziedzina, w której dokonuje się ogromny postęp. Wyzwanie jednak stanowi umożliwienie pacjentom dostępu do jego efektów. Tym bardziej, że wskutek przemian demograficznych liczba chorych stale rośnie. Pozostaje także dług zdrowotny z okresu pandemii, która utrudniła korzystanie ze świadczeń. Polskie Towarzystwo Neurologiczne wraz z uczelnią Łazarskiego przygotowały Narodową Strategię Neurologiczną. Głównym jej postulatem jest uznanie tej dziedziny medycyny za priorytetową w polityce zdrowotnej państwa. Strategia ta powinna być przyjęta drogą ustawy wraz z przeznaczonym na jej realizację budżetem.

Stwardnienie rozsiane

W leczeniu stwardnienia rozsianego szybko przybywa nowych możliwości. Oznacza to przede wszystkim szansę dla pacjentów, ale też wyzwanie dla lekarzy. Stosowanie nowych leków wymaga wiedzy i monitorowania. Dlatego terapia z ich udziałem powinna odbywać się w wyspecjalizowanych placówkach. W celu oceny skuteczności leczenia należy dążyć do powstania rejestru pacjentów z SM. Warto też rozwijać
telemedycynę, która sprawdziła się podczas pandemii jako narzędzie monitorowania terapii, dzięki któremu pacjent może rzadziej odwiedzać lekarza. Jakość życia chorych mogą też poprawić nowe formy leków, wygodniejsze w stosowaniu.

 

Sytuacja pacjentów z chorobami neurologicznymi - dostęp do świadczeń i terapii - Tomasz Połeć, Prezes Polskiego Towarzystwa SM

Sytuacja chorych na stwardnienie rozsiane zmieniła się znacznie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Dawniej wybór leków był ograniczony, a zasady ich stosowania restrykcyjne. Terapia - często nieskuteczna - nie chroniła pacjenta przed niepełnosprawnością. Dziś jednak twierdzenie, że SM zawsze prowadzi do inwalidztwa, należy uznać za mit. Obecnie chory najczęściej nie musi rezygnować z życia zawodowego, płaci podatki, nie pobiera renty ani zasiłku. Również jego rodzina nie musi rezygnować z pracy, by się nim opiekować. Dlatego tam, gdzie jest to uzasadnione, leczenie powinno się zaczynać w pierwszej linii od leków silniej działających.

 

Multipragmazja, niedożywienie, samotność, opieka i inne problemy neurologii wieku podeszłego - dr Małgorzata Chojnicka-Puławska, Centrum Medyczne Alcor, Warszawa

Stan zdrowia człowieka w wieku podeszłym to kumulacja problemów z całego życia. 75 proc. osób w tym okresie życia cierpi na nadciśnienie tętnicze, tyle samo ma choroby układu sercowo-naczyniowego. Nasila się zachorowalność na nowotwory, schorzenia narządu ruchu, występują też zaburzenia natury psychicznej. Wszystko to powoduje, że osoby te przyjmują wiele – często zbyt wiele – leków i suplementów diety, które mogą wchodzić ze sobą w groźne interakcje. Pacjenci odwiedzają kilku lekarzy, nie kontaktujących się ze sobą, brak często specjalisty koordynującego leczenie, a sami seniorzy nie informują lekarzy o tym, co przyjmują.

 

Neurologia w systemie ochrony zdrowia w Polsce - Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego

W lutym br. została powołana Krajowa Rada ds. Neurologii, która zaproponuje działania, poprawiające efektywność i dostępność świadczeń. Środki z Krajowego Planu Odbudowy mają być przeznaczone m.in. na rozwój i modernizację infrastruktury, zapewnienie kadr oraz rozwój badań naukowych w ochronie zdrowia. Dotyczy to również neurologii. Przyszłość neurologii to przede wszystkim powstanie ośrodków kompleksowego leczenia i diagnostyki poszczególnych schorzeń neurologicznych. W sytuacji starzenia się społeczeństwa dobrym pomysłem wydaje się też uzupełnienie tych placówek przez dzienne centra wsparcia pamięci.

 

Objawy w chorobach neurologicznych – czyli o tym, czego nie można przeoczyć - dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. nadzw. Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

O nagłym stanie neurologicznym można mówić w przypadku utraty przytomności, zaburzeń świadomości, drgawek, niedowładu, porażenia kończyn, zaburzeń mowy, widzenia, równowagi. Te objawy mogą mieć przyczyny neurologiczne, jak udar mózgu, padaczka czy uraz głowy, ale też inne, np. zatrucie. Wśród nich najczęściej zdarza się udar mózgu – w 80 proc. przypadków niedokrwienny. Niemniej zagrożenie życia może stanowić też rzadko występujący, a prowadzący do niewydolności oddechowej, przełom miasteniczny czy też zespół Guillaina-Barrego, choroba o podłożu autoimmunologicznym.

 

Sytuacja pacjentów z chorobami neurologicznymi - dostęp do świadczeń i terapii - Malina Wieczorek - Prezes Fundacji SM Walcz o Siebie

Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym ciągle poszukują informacji o możliwościach terapii, tym bardziej, że nowych rozwiązań przybywa. Fundacja wychodzi im naprzeciw, organizując szkolenia online. Świadomy pacjent może dla lekarza stanowić partnera z pożytkiem dla skuteczności leczenia. Grupa najbardziej narażone na problemy psychologiczne, w tym depresję, to osoby, u których świeżo zdiagnozowano SM, mimo że choroba nie powoduje u nich jeszcze znacznych dolegliwości. Jednak wsparcia potrzebują też pacjenci, którzy długo już się leczą, w przeszłości często nieskutecznie.

do góry