WIEDZA, INFORMACJA, EDUKACJA

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Choroba otyłościowa 2022

Fizjologia i patofizjologia – mechanizmy prowadzące do otyłości - dr n. med. Piotr Wierzbiński, psychiatra, Łódź

Otyłość wiąże się ściśle z procesami zachodzącymi w mózgu. Neuroprzekaźniki, warunkujące nastrój, mają też wpływ na ośrodki regulujące łaknienie. Często dochodzi do głosu tzw. układ nagrody, gdy substancje poprawiające samopoczucie wydzielają się w organizmie po posiłku.

Stąd kompulsywne objadanie się u osób, które nie znają innej strategii kontroli emocji, a jedzenie przynosi im ulgę w stresie. Prowadzi to do otyłości, która z kolei może stać się przyczyną depresji. Ze względu na istnienie tych powiązań pacjenci z otyłością powinni być konsultowani przez psychiatrę lub psychologa.

 

Pandemia = 4 kg? Skutki społeczne choroby otył ościowej - prof. dr hab. Piotr Jankowski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Nadwaga i otyłość stanowią czwartą przyczynę skrócenia życia. Ryzyko zgonu, również nagłego, rośnie od BMI 25, choć narażone są też osoby poniżej 20 BMI. Istnienie tego powiązania potwierdziły wieloletnie badania. Wynika ono z faktu, że otyłość przyczynia się do około 200 innych chorób.

Pandemia spowodowała u Polaków wręcz skokowy wzrost średniej masy ciała, w stopniu większym niż w krajach Europy zachodniej. Nie wolno zapominać, że otyłość niesie ze sobą ogromne koszty, ponoszone zarówno na jej leczenie, jak i powodowane np. utraconą produktywnością osób chorych.

 

Standard leczenia otyłości 2022 i dostęp do farmakoterapii - prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Dane na temat rozwoju otyłości w Polsce są bardzo niepokojące, w tym zwłaszcza dotyczące dzieci. Niestety najczęściej w Polsce leczy się jedynie jej powikłania: cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, nowotwory. Tymczasem już 5-10 proc. redukcji masy ciała poprawia rokowania w tych chorobach.

PTLO wydało zalecenia kliniczne postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu otyłości. Dokument ten podkreśla rolę lekarzy rodzinnych, ale też całego zespołu terapeutycznego oraz formułuje zasady interwencji niefarmakologicznej i farmakologicznej. Gdy ta pierwsza okazuje się nieskuteczna, podanie leków jest niezbędne.

 

Leki i mechanizmy ich działania w chorobie otyłościowej - prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Otyłość to choroba złożona i wieloczynnikowa. Dlatego jej leczenie powinno być zindywidualizowane, zależne od objawów i występujących powikłań. Ważne miejsce znajduje w niej terapia żywieniowa, aktywność fizyczna i wsparcie psychologiczne. Natomiast zalecenia PTLO określają, dla kogo przeznaczona jest farmakoterapia.

Wśród stosowanych w tym zakresie leków można wyróżnić kilka mechanizmów działania. Jeden z nich polega na zmniejszaniu wchłaniania tłuszczu, inne leki działają natomiast na ośrodki głodu i sytości. Z kolei analog GLP-1 - liraglutyd - przywraca fizjologiczne mechanizmy kontroli odżywiania.

 

Powolne gotowanie żaby czyli jak otyłość pochłania człowieka. Dlaczego niektórzy nie tyją? Czy ja też mogę? Jak walczyć z bezsilnością - Agata Ziemnicka, dietetyk i psycholog

U wszystkich pacjentów z otyłością należy brać pod uwagę aspekt psychologiczny. Często objadanie stanowi sposób radzenia sobie z emocjami. Z drugiej strony osoba z jakichkolwiek powodów otyła jest nieakceptowana społecznie, bo nie traktuje się jej jako chorą, pozbawiając ją troski i współczucia.

Tymczasem uświadomienie sobie, że otyłość to choroba, stanowi podstawę podjęcia leczenia. Terapia wymaga wsparcia specjalistów i osób bliskich. Rozpoczynając ją, warto zgromadzić informacje, co będzie się z nami działo i zaplanować przyszłość po osiągnięciu celu leczenia.

 

Otyłość – fakty i mity - dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Otyłości i jej leczeniu towarzyszy szereg mitów, nie tylko wśród społeczeństwa, ale i specjalistów. Pierwszym z nich jest oczekiwanie od pacjentów samowyleczenia, podczas gdy przyczyną choroby nie jest słabość charakteru, a zaburzenia, prowadzące do gromadzenia tkanki tłuszczowej.

Mity wiążą się też z chirurgią bariatryczną. Nie stanowi ona ostatecznej metody leczenia. Choć rzeczywiście trafiają do niej pacjenci w stanie zaawansowanym, którzy nie mieli świadomości, że mogą wcześniej skorzystać z tego rodzaju terapii. Wszystkie te błędne przeświadczenia powodują, że choroba nie jest rozpoznawana, a co za tym idzie, rzadko bywa leczona.

do góry